DSC_0040.JPG

 Social Enterprise

แค่เธอพูดว่าหิวเราพร้อมเป็นของอร่อยให้เธอแล้ว

BAG SET SE

 

Social Enterprise

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ด้วยเหตุ ที่มีข้อสรุปเชิงสถิติหลายด้านที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการความเป็นมาของปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยหลายเรื่อง จากผลพวงวิธีการการพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท าและความมั่นคง ในอาชีพ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและและอยู่อย่างเป็นสุขของครอบครัว

Learn More
1641888955953.jpeg
 

Social Enterprise

DSC_0070.JPG

รายการขนมไทย

ทองหยิบ เม็ดขนุน ทองหยอด ฝอยทอง เสน่ห์จันทน์ ทองเอก ดาราทอง ไข่แมงดา ขนมชั้น สัมปันนี อาลัวสด ลูกชุบ ขนมกล้วย ฟักทอง เผือก

วุ้นมะพร้าว ขนมต้ม ตะโก้ สาคู ข้าวโพด เผือก ขนมลืมกลืน ขนมบัวหิมะ

DSC_0022.JPG

ขนมผกากรอง/ม่วงอำพัน หยกมณี ขนมเทียน
ถั่วแปบ ขนมรังไร วุ้นกรอบ ข้าวเหนียวมูน กลีบลำดวน ขนมเปียกปูน ขนมถ้วย ขนมน้ำดอกไม้ บุหลัน

DSC_0058.JPG

รายการขนมอบหรือเบเกอรี่
เค้ก ทาร์ต ชาไทยไข่มุก ชากุหลาบ บลูเบอรี่ ช็อคโกแลต เค้กกล้วยหอม ทาร์ตธัญพืช ผลไม้ ทาร์ตขนมไทย ลืมกลืน บัวลอย มะพร้าวสัมปันนี ลอดช่อง ทับทิมกรอบ สลิ่ม ขนมหม้อแกงเผือก หอม ข้าวเหนียว ขนมเปี๊ยะ ขนมปัง ขนมเปี๊ยะนมสด หมูหยอง เผือก ถั่วทองไข่เค็ม ฝอยทอง มาการอง คุกกี้ แซนวิช สโคน

 
ดาวน์โหลด (1).png

 

อยู่ 140หมู่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
73150

089-742-3522

DSC_0058.JPG